E-posta Telefon
- | 7442
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • L

  Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

 • Y

  Yüksek Lisans

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ BİYOMETRİ GENETİK ANABİLİM DALI

 • D

  Doktora

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ BİYOMETRİ GENETİK ANABİLİM DALI

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Ozdemir, M., Sonmez, Z., Topal, M., 2018. bGH/AluI and CSN3/HinfI Gene Polymorphisms in Holstein Cattle. Journal of Life Sciences Research, 5(1): 1-5

Sonmez, Z. and Ozdemir, M., 2017. Prolactin-RsaI gene polymorphism in East Anatolian Red cattle in Turkey. South African Journal of Animal Science 2017, 47 (No. 2)

Nadaroglu, H., Adiguzel, G., Adiguzel, A., Sonmez, Z., 2017. A thermostable‑endo‑β‑(1,4)‑mannanase from Pediococcus acidilactici (M17): purifcation, characterization and its application in fruit juice clarifcation. Eur Food Res Technol (2017) 243:193–201. DOI 10.1007/s00217-016-2735-8

Nadaroglu, H., Sonmez, Z.,2016. Purıfıcatıon of an Endo-Beta 1,4-Mannanase From Clıtocybe Geotropa and Immobılızatıon On Chıtosan-Coated Magnetıte Nanopartıcles: Applıcatıon For Fruıt Juıces. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 11, No. 2, April - June 2016, p. 685 - 697

Adiguzel, G., Sonmez, Z., Adiguzel, A., Nadaroglu, H.,2015. Purification and characterization of a thermostable endo‑beta‑1,4 mannanase from Weissella viridescens LB37 and its application in fruit juice clarification. Eur Food Res Technol.

DOI 10.1007/s00217-015-2584-x


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Sönmez, Z, Özdemir, M., Bayram, B., Aksakal, V., 2018. Relationships between GH/AluI Polymorphism and Some Performance Traits in Holstein Cows. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 6(5): 602-606

Taşğın, E., Nadaroğlu, H., Adıgüzel, A., Baltacı, M.Ö., Sönmez, Z., 2017. Glutathione Reductase Activity in Soybean Plants and Changes in mRNA Levels with Salicylic Acid in Drought Stress. APJES 5-2 (2017) 48-52, Doi: 10.21541/apjes.290973

Sönmez, Z, Özdemir, M. (2016). Doğu Anadolu Kırmızısı Melez Sığırlarda Prolaktin Geni Polimorfizmi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46 (2), 119-123. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/27763/293461

Sönmez Z., Özdemir M., Aksakal  V., 2017. Büyüme Hormonu Geni Polimorfizminin Buzağı Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(13): 1781-1784, 2017

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Özdemir, M., Sönmez, Z, Bayram, B., Aksakal, V., 2018. Relationships between GH/Alui Polymorphism and Some Production Traits in Holstein Cow. p.123. I.International Agricultural Science Congress09-12 May 2018 Van/Turkey

Özdemir, M., Sönmez, Z, Bayram, B., Aksakal, V., 2018. Relationships between GH/AluI Polymorphism and Some Production Traits in Holstein Cow. p.171. I.International Agricultural Science Congress09-12 May 2018 Van/Turkey

Sönmez, Z., Özdemir, M., Aksakal, V., 2018. Relationships Between Prl/RsaI Polymorphism and Some Performance Traits in Holstein Cattle. p.426. International Congress On Engıneerıng and Life Science 26-29 April 2018, Kastamonu/TURKEY

Sönmez, Z., Özdemir, M., Aksakal, V., 2017. Büyüme Hormonu Geni Polimorfizminin Buzağı Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi. 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt p.122-123 Tam metin bildiri  

Taşğın E.,,Nadaroğlu H.,,Adıgüzel A.,,Baltacı M.Ö., Sönmez Z.,  Expression and Activity of Glutathione Reductase under Drought Stress and Salicilic Acid Treatmentin Leaves of soybean   ISEM 2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality   Tam metin bildiri  

Babagil A., Nadaroğlu H., Adıgüzel A., Çanakçı Adıgüzel G., Sönmez Z., 2016. Investigation of Clarification of Some Fruit Juices of An Thermostable endo 1 4 mannanase from Pediococcus acidilactici M17 6 8 July 2016 Vienna Austria   4th International ISEKI-Food Conference  Ozet bildiri  

Nadaroglu, H., Sonmez, Z., The Purification and Properties of β-Mananase Biocatalysts from Clitocybe geotropa and Immobilization on Modified Chitosan Particulates With Nano Fe3O4 and Its Application in Food Process. 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, Sarajevo/Bosnia and Herzegovina, Oct. 2015. poster

Çelik H.,Nadaroğlu H.,Sönmez Z.,Türk S.,Tok F.,Karakuş S.,Kaymakçıoğlu B. 2015.  Synthcsis Of New Areas derived From Sulfonamides As Potential Anticancer Agents.   3rd International BAU-Drug Design Congress 2015, Novel Methods and Emerging Targets ln Drug Discovery & Patented Drug

Sonmez, Z., Ozdemir, M., 2015. Polymorphism of prolactin (PRL) gene in the East Anatolian red raised as genetic resource in Turkey 1 7th Balkan Conference on Animal Science Balnimalcon 2015-p.101 poster

Özdemir, M., Sönmez, Z., Topal, M., 2015. Organik Yetiştirilen Holstein Sığırlarda bGH/AluI ve CSN3/HinfI Geni Polimorfik Yapıları 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi p.837-846(3-5 Eylül 2015 /KONYA) poster

Nadaroglu, H., Cicek, S., Onem, H., Sonmez, Z., Purification and Characterization of Phytase from Pinar Melkior (Lactarius piperatus) and Immobilization on the Surface of Modified Chitosan with Nanomagnetite. NanoNG International Conference, Elazığ Turkey, 2014. sunum

Çiftlik Hayvanlarının Islahında İmleç Yardımlı Seleksiyon (MAS) Pınar Aktaş, Zeynep Sönmez Adnan Menderes Üni.7.ulusal zootekni öğrenci kongresi sunum


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplar:


Yazılan Ulusal & Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

Yönetilen Doktora Tezleri:


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

BİYOKİMYA

Özdemir M., Sönmez, Z. Esmer ırkı sığırlarda bazı verim özelliklerini etkileyen moleküler markör polimorfizmlerinin belirlenmesi Proje no:2015/399

Özdemir M., Sönmez, Z.Siyah-Alaca ırkı sığırlarda bazı verim özelliklerini etkileyen moleküler markör polimorfizmlerinin belirlenmesi. Proje no: 2015/400

Holştayn Sığırlarda Büyüme Hormonu Geni Polimorfizmi İle Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler GÜBAP 2015.

Holştayn Buzağılarda Büyüme Hormonu Geni Polimorfizmi İle Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler, 2015. Proje no:15.B0323.02.01

2014 : Bazı sığır ırklarında PRL gen polimorfizmi BAP Projesi 2013/299

2014: Farklı Kaynaklı Bakterilerden Mannanaz Enziminin Saflaştırılması, Karakterize Edilmesi ve Gıda Endüstrisinde Uygulamalarının Araştırılması BAP Projesi 2014/172

2010-2012: Doğu Anadolu Kırmızısı ve Melezi Sığırlarda Prolaktin Geni Polimorfizmi (BAP)

HAYVAN YETİŞTİRME ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI