E-posta Telefon
| 4449
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2002 - 2009
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (DR)/

  Tez Adı: Elektrokoagülasyon ile Deri Sanayi Atıksularının Arıtılması
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1999 - 2002
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇEVRE BİLİMLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Çinko iyonlarının sıvı membran prosesleriyle giderimi
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Yıl: Link:
ENVIRONMENTAL PERMIT PROCESS ON EMISSIONS OF ASPHALT PLANT Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA, ALTIKAT AYSUN Eskişehir Technical University Journal of Science and and Technology A- Applied Sciences and Engineering 21 1 2020
Taş Ocağı Kaynaklı Hava Kirliliği ve Emisyon Konulu Çevre İzin Süreci Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 1 2020
The Importance of Bicycles for Transportation and Bicycle Path Recommendationsfor Erzurum Technical University Campus Ulusal EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ÇODUR MUHAMMED YASİN,BİNGÜL ZÜLEYHA Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 1 2015
Kerozende Di-2-etilhekzil Fosforik Asit İçeren Bulk Sıvı MembranlaÇinko İyonlarının Taşınımına Karıştırma Hızının Etkisi Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA Journal of the Institute of Science and Technology 8 4 2018
Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Tarımsal Sulamada Kullanılabilirliği Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 4 2017
Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Uluslararası EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BİNGÜL ZÜLEYHA Journal of The Institute of Science and Technology 4 4 2014 http://igdir.dergipark.gov.tr/download/article-file/89232
Biosorption of zinc (ii) from aqueous solutions by nonliving lichen biomass of xanthoria parietina (l.) th. fr. Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,GÜRBÜZ HASAN,ASLAN ALİ,ERCİŞLİ SEZAİ Environmental Engineering and Management Journal 15 12 2016
The effects of current density and phosphate concentration on phosphate removal from wastewater by electrocoagulation using aluminum and iron plate electrodes Uluslararası İRDEMEZ ŞAHSET,DEMİRCİOĞLU NUHİ,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,BİNGÜL ZÜLEYHA Separation and Purification Technology 52 2 2006 http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1383586606001389
Türkiye de Pestisit Kullanımı ve Çevreye Olan Etkileri Ulusal ALTIKAT AYSUN,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BİNGÜL ZÜLEYHA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 2 2009 http://e-dergi.atauni.edu.tr/ataunizfd/article/view/1025008658/1025007270
Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Yıl: Link:
Wastewater Management of Iğdır Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA International Congress of Climate Change: Sustainability on Health, Agriculture, Food and Livestock Policies 03.09.2018
Medical Waste Management in Iğdır Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA ICANAS 20194th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Wastewater Resources and Treatment: Example of Iğdır Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA ICANAS 20194th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL APPLIED SCIENCES 19.06.2019
Determination of The Characteristics of Iğdır City’s Solid Waste Landfill Leachate Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA International Engineering and Science Symposium 2019 20.06.2019
The Effect of Stone Crushing-Screening Plant on Air Pollution Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA International Engineering and Science Symposium 2019 20.06.2019
Liken Kullanılarak Çinko İyonlarının Biyosorpsiyon Yöntemi ile Giderimi 10 13 Eylül 2007 Malatya Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,ASLAN ALİ,DEMİRCİOĞLU NUHİ VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Investigation of Environmental Impacts of Biological Urban Wastewater Treatment Plants Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA International Congress of Climate Change: Sustainability on Health, Agriculture, Food and Livestock Policies 03.09.2018
Domestıc Wastewater Treatment: Bulent Yurtseven Campus Example Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Environmental effect of Quarry and Control Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018
Packaging waste management in Iğdır Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 07.12.2018
Solid waste mangement in Iğdır Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA I. International Congress on Multidisciplinary 06.11.2018
Coil pipe productioon from plastic packaging wastes Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA I. International Iğdır Congress on multidisciplinary 06.11.2018
Cadmium ions transport through bulk liquid membrane containing di-2-ethylhexyl phosphoric acid (D2EHPA) in kerosene Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA I. International Iğdır Congress on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Environmental Urbanization: Examples and Suggestions about Campus Design. Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Environmental Permit and License In Turkey Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN II.International Iğdır Symposium 09.11.2017
Ionic Characterization of Diyadin Geothermal Waters. Uluslararası YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Trace Element Analysis of Diyadin(Ağrı) Geothermal Waters Uluslararası ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Determination of DFT method Activities of Some Triazine Derivatives as Corrosion Inhibitors Uluslararası TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK International Multidisciplinary Congress Of Eurasia 23.08.2017
Investigatıon of Physical and Chemical Properties of Drinking Water in Iğdır University Bulent Yurtseven Campus Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ÖZTÜRK ERHAN,YİĞİT AYBEK,TURHAN İRAK ZEYNEP ŞİLAN,ALTIKAT AYSUN 3rd International Conference on Science, Ecology and Technology 14.08.2017
Energy potential of Erzurum and The Environmental Effects of Solar Energy Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017 https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi
Energy Sources and Environmental Impacts Uluslararası ALTIKAT AYSUN,TIRINK SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA International Taşköprü Pompeiopolis Science, Culture, Research Symposium 10.04.2017 https://taskopru.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/menu-anamenu-bilgi-tr/menu-anamenu-bilgi-tumduyurular-tr/464-uluslararas-taskoeprue-pompeiopolis-bilim-kueltuer-sanat-arast-rmalar-sempozyumu-bidiri-kitabi
Iğdır İli Katı Atık Problemi ve Çözüm Önerileri Ulusal ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum İli Tıbbi Atık Yönetimi Ulusal EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Van İli Katı Atık Yönetimi Ulusal BAYRAM TUBA,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum Katı Atık Deponi Sahası Sızıntı Sularının Karakteristiğinin Belirlenmesi Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BAYRAM TUBA Ulusal Katı Atık Yönetim Kongresi 29.05.2013
Erzurum ili Hava Kirleticilerinin 1996 2008 Yıllarındaki Değişimlerinin İncelenmesi Ulusal SAĞOL SEÇİL,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Hava Kirliliği ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu 2008 22.10.2008
Kalsiyum Aljinat Bilyeleri ile Sulu Çözeltilerden Çinko Adsorpsiyonu Üzerine Bilyelerin Fizikokimyasal Özelliklerinin Etkisi Ulusal SEÇİL SAĞOL,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Su Tüketimi Arıtma Yeniden Kullanım Sempozyumu 03.09.2008
Hava Kirliliğinin Erzurum İli Tarihi Eserler Üzerine Etkileri Ulusal SAĞOL SEÇİL,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Elektrokoagülasyon Metodu ile Sulardan Fosfat Giderimi Üzerine Sistem Parametrelerinin Etkinlik Sıralamasının Belirlenmesi Ulusal YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,DEĞERMENCİ GÖKÇE DİDAR,BİNGÜL ZÜLEYHA,İRDEMEZ ŞAHSET İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Kalsiyum Aljinat Bilyeleri ile Çinko İyonlarının Adsorpsiyonu Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,SEÇİL SAĞOL,DEMİRCİOĞLU NUHİ İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 11.06.2008
Atatürk Üniversitesi İçme Suyu Temini Karakteristiği ve Dezenfeksiyonu Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Çevre Sorunları Sempozyumu 14.05.2008
Erzurum İli Şehir Merkezindeki Hava Kirleticilerin Zamansal ve Bölgesel Değişimi Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Çevre Sorunları Sempozyumu Kocaeli 14.05.2008
Erzurum İli Hava Kirliliğini Etkileyen Faktörler Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,SAĞOL SEÇİL,DEMİRCİOĞLU NUHİ Çevre Sorunları Sempozyumu 14.05.2008
Erzurum daki Yeraltısuyu Kirlilik Profili Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,DEMİRCİOĞLU NUHİ 15. Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu 14.11.2007
Hümik Maddeler İçeren Suların Arıtım Metodları Ulusal DEĞERMENCİ GÖKÇE DİDAR,YILDIZ GONCA,BAYAR SERKAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Fosfat Gideriminde Başlangıç Konsantrasyonunun Sistem Değişkenleri Üzerine Etkisi Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,İRDEMEZ ŞAHSET,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,DEMİRCİOĞLU NUHİ VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Yüksek Konsantrasyonda Hümik Maddeler İçeren Suların Elektrokoagülasyon Metodu ile Arıtılması Ulusal YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,İRDEMEZ ŞAHSET,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYAR SERKAN,DEĞERMENCİ GÖKÇE DİDAR VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi 10.09.2007
Su ve Atıksu Arıtımında Elektrokoagülasyon Ulusal YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,İRDEMEZ ŞAHSET,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Ulusal Çevre Sempozyumu 18.04.2007
Deri Sanayinin Atıksularının Karakteristik Özellikleri ve Elektrokoagülasyon Metodu ile Arıtılabilirliği Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,İRDEMEZ ŞAHSET,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,DEMİRCİOĞLU NUHİ Ulusal Çevre Sempozyumu 18.04.2007
Aktif Karbon Kullanarak Atıksulardan Fenol Giderimi Ulusal YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,BİNGÜL ZÜLEYHA,İRDEMEZ ŞAHSET,DEMİRCİOĞLU NUHİ I. Ulusal Çevre Kongresi 13.10.2004
Fındık Kabuklarından Aktif Karbon Üretimi ve Atıksulardan Fosfat Giderimi Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ,İRDEMEZ ŞAHSET,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ I. Ulusal Çevre Kongresi 13.10.2004
Sıvı Membran Sistemi Kullanılarak Nitrit İyonlarının TOACl ile Taşınımında Karıştırma Hızının Etkisi Ulusal İRDEMEZ ŞAHSET,YILDIZ YALÇIN ŞEVKİ,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu EKK 02.06.2004
Sıvı Membran Teknolojisiyle Atıksulardan Çinko İyonlarının Giderilmesi Üzerine Karıştırma Hızının Etkisi Ulusal DEMİRCİOĞLU NUHİ,BİNGÜL ZÜLEYHA Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Çinko İyonlarının Sıvı Membran Prosesiyle Çift Yönlü Taşınımı Ulusal BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Hegzadesil Trimetil Amonyum Klorür ile Sıvı Ortamlardan Nitrat İyonlarının Giderilmesi Ulusal KESKİNLER ERCÜMENT MURAT,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV 09.10.2003
Urban Solid Waste Management in Municipalities The Case of Erzurum Metropolitan Municipality Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA 2nd International Conference on Science, Ecology and Technology-2016 (ICONSETE’2016) 14.10.2016 http://2016.iconsete.org/
Negative Impacts Of Air Pollution On Historic Cultural Structures Uluslararası DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN International Energy&Engıneering Conference-UEMK 2016 13.10.2016
Environmental Impact Assessment Of Dairy Sector Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016 http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf
Renewable Energy Sources of TRA2 regıon Igdır Kars Ardahan and Agrı for Sustainable Development Uluslararası ARGUN YUSUF ALPARSLAN,DOĞRU SEVTAP,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA International Energy&Engıneering Conference-UEMK 2016 13.10.2016
Negative Effect of e Waste on Environmental Health and Recycling Uluslararası DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA,ALTIKAT AYSUN 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016 http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf
Energy Production From Organic Waste Uluslararası ALTIKAT AYSUN,DOĞRU SEVTAP,ARGUN YUSUF ALPARSLAN,BİNGÜL ZÜLEYHA 1st International Black Sea Congress On Environmental Sciences (IBCESS) 31.08.2016 http://muhendislik.giresun.edu.tr/fileadmin/user_upload/BOLUMLER/Cevre/FP_volume-2.pdf
Air Pollution Problem in Erzurum City During 2014 2015 Uluslararası EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BİNGÜL ZÜLEYHA 2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
The Knowledge Level of The Rural Population About The Environmental Issues Erzurum City Centre Districts Case Yakutiye Palandöken and Aziziye Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,KAYA EREM TUĞBA 2nd ICSAE 2015 International Conference on Sustainable Agriculture and Environment 30.09.2015
Solid Waste Management in Erzurum Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Analysis of SO2 and PM Concentrations with Artificial Neural Network A Case Study of Erzurum City Center Uluslararası EKMEKYAPAR TORUN FATMA,BİNGÜL ZÜLEYHA,ÇODUR MUHAMMED YASİN International Conference on Civil and Environmental Engineering 20.05.2015
Heavy Metal Removal by Biosorption Uluslararası EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA ”, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Use of Pesticides in Turkey and Its Effects on Environment Uluslararası BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA ”, 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Using Bioremediation Technics for Removing Toxic Organic Compounds Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
Treability of Landfill Leachate by Electrochemical Oxidatıon Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region Problems and Solutions-MESAEP 07.10.2009
The environmental effects and treatment methods of leather industry wastewater Uluslararası İRDEMEZ ŞAHSET,SAĞOL SEÇİL,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ 1st International Leather Engineers Symposium “Leather Industry–Environment ad Progressive Technologies 29.04.2009
The impact of small scale instruction projects in Turkey s health safety and environmental policy statement Uluslararası BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA 6th European Conference on Ecological Restoration-SER2008 08.09.2008
Acid rain in Turkey Uluslararası EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA 6th European Conference on Ecological Restoration, SER-2008 08.09.2008
Ecological changes in Manyas bird paradise Uluslararası ALTIKAT AYSUN,BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA 6th European Conference on Ecological Restoration-SER2008 08.09.2008
The effects of Chernobyl accident on Turkey Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,BAYRAM TUBA,EKMEKYAPAR TORUN FATMA,ALTIKAT AYSUN 6th European Conference on Ecological Restoration, SER-2008 08.09.2008
A study interested in water of Erzurum city Uluslararası SAĞOL SEÇİL,BİNGÜL ZÜLEYHA,DEMİRCİOĞLU NUHİ BIES'08 Blacksea International Environmental Symposium 25.08.2008
The effect of initial metal ion concentration on adsorption of zinc II ions from aqueous solutions by fly ash Uluslararası BİNGÜL ZÜLEYHA,SAĞOL SEÇİL,DEMİRCİOĞLU NUHİ BIES'08 Blacksea International Environmental Symposium 25.08.2008
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Çevre Politikaları Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Çevre Mevzuatı Bölüm(ler)
2019 Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış Fitoremediasyon Bölüm(ler)
2019 Bitkilerin Ekonomik Önemine Genel Bir Bakış Biyosorpsiyon ve Atıksulardan Ağır Metal Giderimi Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
YEŞİL ÇAY ATIKLARI İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN ADSORPSİYON YÖNTEMİ İLE AĞIR METAL GİDERİMİ ESMİHAN ARZU GÜNEŞ Yüksek Lisans Tamamlandı
PEYNİRALTI SUYU İŞLEME TESİSİ ATIKSULARININ ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITILMASI MEHMET YETER Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 ELELKTROKOAGÜLASYON İLE ATIKSULARIN ARITILMASI Yüksek Lisans
2019-2020 SU VE ATIKSU ARITIMINDA ADSORPSİYON VE BİYOSORPSİYON PROSESLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2019-2020 HİDROGRAFYA Lisans
2019-2020 SAYISAL YÖNTEMLER Lisans
2018-2019 İleri Çevre Kimyası Yüksek Lisans
2018-2019 Su ve Atıksu Arıtımında Kimyasal Yöntemler Yüksek Lisans
2018-2019 Mühendislik Termodinamiği Lisans
2018-2019 Mühendislik Matematiği Lisans
2018-2019 Su ve Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon ve Biyosorpsiyon Prosesleri Yüksek Lisans
2018-2019 Proje (Süre) Yönetimi Yüksek Lisans
2018-2019 Akarsularda Ssedimantasyon Hareketi Yüksek Lisans
2018-2019 Su Temini ve Çevre Sağlığı Lisans
2018-2019 Sayısal Yöntemler Lisans
2017-2018 ARITMA TESİSLERİNİN TASARIMI Yüksek Lisans
2017-2018 SU KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 KAMU ALTYAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2017-2018 HİDROLOJİ Lisans
2017-2018 YAPI STATİĞİ II Lisans
2017-2018 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Lisans
2017-2018 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2017-2018 AKARSULARDA SEDİMENTASYON HAREKETİ Yüksek Lisans
2017-2018 SAYISAL YÖNTEMLER Lisans
2017-2018 YAPI STATİĞİ I Lisans
2017-2018 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Lisans
2017-2018 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Lisans
2016-2017 KÜTLE VE ENERJİ HAREKETLERİ Lisans
2005-2006 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Lisans
2005-2006 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Lisans
2004-2005 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Lisans
2004-2005 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Lisans
2003-2004 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II Lisans
2003-2004 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Lisans
2006-2007 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2006-2007 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2007-2008 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2007-2008 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2002-2003 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2002-2003 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ LABORATUVARI II Lisans
2002-2003 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ LABORATUVARI I Lisans
2002-2003 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2008-2009 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Lisans
2008-2009 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2008-2009 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2008-2009 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Lisans
2016-2017 PROJE (SÜRE) YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2016-2017 AKARSULARDA SEDİMANTASYON HAREKETİ Yüksek Lisans
2015-2016 ÇEVRE VE MEVZUAT Önlisans
2015-2016 KATI ATIKLAR Önlisans
2015-2016 KÜTLE VE ENERJİ DENKLİKLERİ Lisans
2016-2017 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Lisans
2005-2006 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2005-2006 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2004-2005 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
2002-2003 FİZİKOKİMYA LABORATUVARI Lisans
2004-2005 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2003-2004 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI I Lisans
2003-2004 ÇEVRESEL ANALİZ LABORATUVARI II Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Iğdır İlinde İçme Suyu Tüketiminde Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Sularının Elektrokimyasal Oksidasyon Yöntemi İle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Kentsel Atıksularının Aras Nehri Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Havzası Yeraltı Suyollarının Bilgisayar Destekli Modellemesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Arıtılmış Evsel Atıksularının Yeniden Kullanılabilirliğinin İncelenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Suveren Mahallesi İçme Suyunun Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Elektrokoagülasyon Metodu ile Deri Sanayi Atıksularının Arıtılması Araştırmacı TÜBİTAK PROJESİ
Elektrokoagülasyon ile Peyniraltı Atıksularının Arıtılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Elektrokoagülasyon İle Deri Sanayii Atıksularının Arıtılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Komisyon Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2018 Kalite Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2016 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2015 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ