E-posta Telefon
04762230010 | 4047
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2007
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Erdemli (Mersin) yöresi makiliklerindeki çalı türlerinin tespiti ve yem değerlerinin belirlenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2001
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum şartlarında adi fiğ (Vicia sativa L.)’xxın ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Yıl: Makale Başlığı Kapsam Yazar(lar): Dergi Adı: Cilt: Sayı: Link:
2020 Kuru Koşullarda Yetiştirilen Farklı Kinoa Çeşitlerinin Kaba Yem Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 2 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.24180/ijaws.735557
2019 Farklı Dozlarda Uygulanan Azot ve Fosforlu Gübrelemenin Kinoanın Ot Verimi ve Kalitesine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,Şurgun Neslişah Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3 http://dergipark.org.tr/doi/10.21597/jist.581836
2021 Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yazlık Olarak Farklı Zamanlarda Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinin Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, YAZICI EMRAH Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 7 2 http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.927195
2016 The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 22 4 http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr/sayi.htm
2016 Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,ERDEL ERHAN,TOHUMCU FARUK,GÖKMEN FATİH Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2 http://dergipark.gov.tr/doi/10.21566/tarbitderg.281890
2016 ığdır Ovası Kuru Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KIR Ahmet Eren,TEMEL SÜLEYMAN Journal of the Institute of Science and Technology 4 6
2016 The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Fresenius Environmental Bulletin 25 4 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD07DU_531AhXwSPEDHb3uC6wQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.prt-parlar.de%2F%3Fwpfb_dl%3D42&usg=AOvVaw3mfBNAuSkSqUZyggde9MDR
2016 The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR Sylwan 160 9 https://www.researchgate.net/publication/315120157_The_effect_of_Halomorphic_Soil_on_B_Cu_Mn_Fe_and_Zn_Content_of_Some_Forage_Grasses
2020 Doğu Anadolu’nun Kuru Şartlarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Kaba Yem Üretimlerinin Belirlenmesi Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 3 http://www.dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1116383
2020 The Effect of Different Sowing Time and Harvesting Stages on the Herbage Yield and Quality of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,Yolcu Savaş Turkish Journal of Field Crops 25 1 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17557/tjfc.737503
2019 Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata) nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.17097/ataunizfd.487883
2019 Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları Uluslararası Çakmakçı Selma,TEMEL SÜLEYMAN International Journal of Agriculture and Wildlife Science 5 2
2019 Changes in Seasonally Mineral Content of Calligonum polygonoides L. Shrub and its Capacity of Meeting Daily Mineral Requirements of Grazing Small Ruminant Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN Turkish Journal of Field Crops 24 2 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.17557/tjfc.643548
2019 Annual evaluation of nutritional values of Salsola ruthenica evaluated as a potential feed source in arid-pasture areas Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10 https://www.researchgate.net/publication/334747321_ANNUAL_EVALUATION_OF_NUTRITIONAL_VALUES_OF_SALSOLA_RUTHENICA_EVALUATED_AS_A_POTENTIAL_FEED_SOURCE_IN_ARID-PASTURE_AREAS
2019 Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilen Noaea mucronata’nın Aktif Gelişme Süresince Besin Kompozisyonundaki Değişimler Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.487284
2018 Tuzlu-alkali meralarda yaygın olarak yetişen çorak çimi (Puccinellia distans) ve sahil ayrığı (Aeluropus littoralis) bitkilerinin farklı gelişme dönemlerindeki besin içeriklerinin belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 2 http://dergipark.gov.tr/ijaws
2019 Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi Uluslararası DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2 http://dergipark.org.tr/doi/10.29050/harranziraat.425602
2019 Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 http://dergipark.org.tr/doi/10.24180/ijaws.548963
2019 The determination of changes in monthly mineral contents of thorny saltworth (Noaea mucronata subsp. mucronata) Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 4 file:///C:/Users/Toshiba-3/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/E09FZP3F/FEB_04_2019_Pp_2363-2986.pdf
2018 Türkiye için endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının otlanmada tercih durumları ile bazı bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TEMEL Işıl Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/346142
2018 Determination of Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Grown as Second Product Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4 http://dergipark.gov.tr/doi/10.29133/yyutbd.358318
2018 Performance of some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) genotypes grown in different climate conditions Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN Turkish Journal of Field Crops 23 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjfc/issue/47497/485617
2018 Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 http://dergipark.gov.tr/ataunizfd/issue/34085/347907
2017 Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,ŞİMŞEK UĞUR The Journal of Animal and Plant Sciences 27 3 http://www.thejaps.org.pk/docs/v-27-03/33.pdf
2017 Erzurum ve Iğdır Şartlarında Yetiştirilen Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN Journal of the Institute of Science and Technology 7 4 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5520/5520-article-file31.pdf
2015 Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 12 1
2017 Yüksek Rakımlı Çayır-Mera Alanlarında Yetişen Bazı Yabani Türlerin Yem İçeriklerinin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN Journal of the Institute of Science and Technology 7 3 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/5248/293-298Su?leyman20Temel.pdf
2015 Bazı adi fiğ çeşitlerinde farklı ekim tarihlerinin yaprak alan indeksine etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,Yıldız Veli,KIR AHMET EREN International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 2 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000153174
2015 Yaprağını Döken Karaçalı Palirus spina christi Mill Türünde Yaprak ve Yaprak Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi Uluslararası DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 5 3
2015 Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L ve Noaea mucronata Forssk Asch Schweinf nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000138614
2015 Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,PEHLUVAN MÜCAHİT Ciencia e investigación agraria 42 1 http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttextpid=S0718-16202015000100003lng=ennrm=isotlng=en
2015 Otlatma İdaresi Açısından Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp comosum L Hér Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi Ulusal OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 32 2
2011 Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 21
2011 Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University 17 2 http://vetdergi.kafkas.edu.tr/extdocs/2011_2/257-262.pdf
2009 Erdemli Mersin Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 1
2011 Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA The Journal of Animal and Plant Sciences 21 3 http://www.thejaps.org.pk/index.php
2005 Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch Vicia sativa Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN The Indian Journal of Agricultural Sciences 75 3 http://epubs.icar.org.in/ejournal/index.php/IJAgS
2011 Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞAHİN KASIM Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 21 1 http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/htmls/say21(1)/say21(1).html
2015 Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp Comosum L Her Çalısının Yıllık Yem Değerinin Belirlenmesi Ulusal OKTAY GÜLTER,TEMEL SÜLEYMAN Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 32 1
2021 Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Tohum ve Kesinin Besin Değerleri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 7 1 http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.870687
2015 Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Turkish Journal of FIELD CROPS 20 2 http://www.field-crops.org/
2015 Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KIR AHMET EREN International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 1 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijaws/article/view/5000119581
2013 Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 3 2
2021 Determination of Mineral Content of Seeds Belonging to Different Quinoa Varieties and their Evaluation for Daily Mineral Requirements of Laying Hens Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN Alinteri Journal of Agriculture Sciences 36 1 http://dx.doi.org/10.47059/alinteri/v36i1/ajas21034
2020 Kinoada Yüksek Tohum Üretimi İçin Uygun Ekim Zamanı ve Çeşitlerin Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,Tufur Öztürk Alemşah Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 4 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21597/jist.794312
2020 Sulu ve Kuru Koşullarda Yem Üretim Amacıyla Yetiştirilen Bazı Amarant Çeşitlerinin Tohum ve Saman Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, TOSUN RAMAZAN, Çakmakçı Selma Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1280018
2020 Sulu ve Kuru Koşullarda Farklı Amarant Türlerine Ait Çeşitlerin Ot Verim Performanslarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,Çakmakçı Selma,TOSUN RAMAZAN Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 6 3 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1267528
2004 Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 1-2
2002 Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 4
2020 Effect of morphological components on the herbage yield and quality of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) grown in different dates Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Turkish Journal of Agriculture and Forestry 4 5 http://online.journals.tubitak.gov.tr/openAcceptedDocument.htm?fileID=1311065no=279508
2015 Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,SÜRMEN MUSTAFA,TAN MUSTAFA The Journal of Animal and Plant Sciences 25 5 http://www.thejaps.org.pk/index.php
2017 Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Journal of the Institute of Science and Technology 7 1 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/347-351.pdf
2018 Mineral content changes of some halophyte species evaluated as alternative forage crops for ruminants’ nutrition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,SÜRMEN MUSTAFA FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 11 https://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/
2016 Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable Uluslararası KİBAR BEYHAN,TEMEL SÜLEYMAN Journal of Food Processing and Preservation 40 1 http://doi.wiley.com/10.1111/jfpp.12583
2015 ığdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILDIZ VELİ,KIR Ahmet Eren Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 5 3
2021 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Journal of the Institute of Science and Technology 11 2 http://dx.doi.org/10.21597/jist.854390
2020 ığdır Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Buğdaygil-Baklagil Tür ve Karışımların Kalite Performansları Uluslararası AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 7 3 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.30910/turkjans.661495
2020 Kermes Meşesi, Akçakesme ve Delice Maki Türleri ve Bitki Kısımlarının Mevsimsel Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Uluslararası DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 4 https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.18016/ksutarimdoga.vi.688648
2021 Yazlık Olarak Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ot Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, TOSUN RAMAZAN, ÇAKMAKÇI SELMA Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 2 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.873532
2021 Kinetic modeling and multivariate analysis on germination parameters of quinoa varieties: Effects of storage temperatures and durations Uluslararası KİBAR HAKAN, TEMEL SÜLEYMAN, YÜCESAN BAHTİYAR BUHARA Journal of Stored Products Research 94 2021 http://dx.doi.org/10.1016/j.jspr.2021.101880
2017 Studies on the Adaptation of quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN AGROFOR 2 2 http://doisrpska.nub.rs/index.php/AGR/article/view/4591
2020 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.670819
2021 Effect of storage conditions on nutritional quality and colorcharacteristics of quinoa varieties Uluslararası KİBAR HAKAN,SÖNMEZ FERİT,TEMEL SÜLEYMAN JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH 91 4 https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-stored-products-research/vol/91/suppl/C
2021 Bazı Horoz İbiği (Amaranthus spp.) Çeşitlerinin Kurak ve Sulu Şartlardaki Tohum Verimleri ve Verim Unsurları Üzerine Araştırma Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 52 1 http://dx.doi.org/10.17097/ataunizfd.715545
2021 Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Bazı Verim Öğeleri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 24 6 http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870115
2017 Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KIR AHMET EREN,TEMEL SÜLEYMAN Journal of the Institute of Science and Technology 7 1 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/353-361.pdf
2017 Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KIR AHMET EREN,TEMEL SÜLEYMAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1 http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/4787/353-361.pdf
2022 Alternatif Yem Kaynağı Olarak Selvi Sirken Bitkisinde Farklı Ekim ve Hasat Dönemlerinin Ot Verim ve Bazı Verim Bileşenlerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 8 1 http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.1059666
2022 The Effects of Different Sowing and Harvest Periods on Herbage Yield and Some Yield Components of Mountain Spinach (Atriplex nitens Schkuhr) Grown in Rainfed Conditions Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9 2 http://dx.doi.org/10.30910/turkjans.1060028
2022 Determination of Forage Quality Properties of Plant Parts in Different Amaranth Varieties Cultivated under Irrigated and Rainfed Conditions Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL Atatürk University Journal of Agricultural Faculty 53 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/70032/1034402
2022 The Effects of Some Dormancy Breaking Treatments and Temperature on Seed Vigor of Gum Tragacanth (Astragalus gummifer Labill.) Uluslararası GÜREL Gülüm, KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 32 2 http://dx.doi.org/10.29133/yyutbd.1026792
2023 Effects of Some Temperature and Dormancy-Breaking Applications on Germination Rates of Camelthorn (Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Desv.) Seeds Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, GÜREL Gülüm, ÖZDEN EREN AVES YAYINCILIK A.Ş. 54 1 http://dx.doi.org/10.5152/auaf.2023.220307
2022 Iğdır Koşullarında Ot Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, ÇAKMAKÇI SELMA, TOSUN RAMAZAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 25 4 http://dx.doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.870379
2022 Kıraç Şartlarda Yetiştirilen Selvi Sirken (Atriplex nitens)'in Otunun Kalitesi Üzerine Farklı Ekim Zamanları ve Biçim Dönemlerinin Etkileri Uluslararası TEMEL Işıl, KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN Journal of the Institute of Science and Technology 12 3 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1133553
2022 Determination of the silage quality of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) varieties grown with different row Spacing Under Dry Conditions Uluslararası GÜNER Zeynep, TEMEL SÜLEYMAN Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 12 4 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1175686
2022 CHANGE IN FORAGE QUALITY OF WHOLE PLANT, LEAF AND STEM ACCORDING TO SOWING AND HARVESTING PERIODS IN Atriplex nitens SCHKUHR GROWN WITHOUT FERTILIZER Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, GÜNER Zeynep Turkish Journal of Field Crops 27 2 http://dx.doi.org/10.17557/tjfc.1105275
2021 Effects on Yield Components and Seed Yield of Some Feed Pea (Pisum sativum ssp. arvense L.) Varieties at Different Sowing Times Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE 24 6 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1540334
2022 The effect of different nitrogen and phosphorus fertilizer doses on the herbage yield and quality properties of Atriplex nitens Schkuhr. Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, ŞAHİN CİHAN Uluslararasi Tarim ve Yaban Hayati Bilimleri Dergisi 8 3 http://dx.doi.org/10.24180/ijaws.1174766
2022 Farklı Ekim Zamanlarının Selvi Sirken Bitkisinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL COMU Ziraat Fakultesi Dergisi 10 2 http://dx.doi.org/10.33202/comuagri.1184970
2022 Determination of Suitable Forage Pea Varieties and Winter Sowing Dates in Terms of Herbage Yield and Quality Characteristics in Igdir Conditions Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, Çakmakçı Selma, TOSUN RAMAZAN KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE 25 4 http://dogadergi.ksu.edu.tr/en/download/article-file/1541318
2023 Effect of different dormancy-breaking methods on seed germination and vigour of Atraphaxis spinosa Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, Çakmakçı Selma Zemdirbyste-Agriculture 110 1 http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/1101_str-6/
2023 CHANGE IN YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS OF HERBAGE AND SILAGE OF ACCORDING TO GROWTH STAGES OF Phragmites australis GROWN IN SALINE DRAINAGE CHANNELS Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, GÜNER Zeynep, ATALAY ALİ İHSAN Turkish Journal of Field Crops 28 1 http://dx.doi.org/10.17557/tjfc.1235699
2023 The Effects of Different Sowing Times on Seed Yield and Some Yield Components of Mountain Spinach Grown in Arid Conditions Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, AKBAY TOHUMCU SEDA Iğdır Üniversitesi 13 2 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1243402
2023 Determination of forage yield performance of different Chenopodium quinoa cultivars in saline conditions Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, AKBAY TOHUMCU SEDA Zemdirbyste-Agriculture 110 2 http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2023/07/110_2_str18.pdf
2017 Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
2021 Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/61423/854390
2018 Determination of feeding values of different grain corn (Zea mays L.) varieties Uluslararası KESKİN BİLAL, AKDENİZ HAKKI, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/34085/347907
2021 Farklı Zamanlarda Ekilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Tohum ve Kesinin Besin Değerleri Uluslararası KESKİN BİLAL, TEMEL SÜLEYMAN, EREN BARIŞ Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 7 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaws/issue/61338/870687
2019 Iğdır Taban Koşullarında Kaba Yem Üretimi İçin Bazı Buğdaygil ve Baklagil Karışımlarının Verim Performansları Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, AKBAY TOHUMCU SEDA Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaws/issue/43026/548963
2016 Effects of different soil features on floristic composition of ground meadows Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, ŞİMŞEK UĞUR, ERDEL ERHAN, TOHUMCU FARUK, GÖKMEN FATİH Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25
2024 Determination of germination characteristics and salinity and drought tolerances of Mountain Swan (Atriplex nitens Schkuhr) Uluslararası KURGAN LEYLA,TEMEL SÜLEYMAN Mediterranean Agricultural Sciences 37 1 http://dx.doi.org/10.29136/mediterranean.1387536
2024 The Effect of Different Inter-Row Spacings on Seed Yield and Components in Atriplex nitens Grown under Unsoiled and Rainfall Conditions Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, AKBAY TOHUMCU SEDA Journal of the Institute of Science and Technology 14 1 http://dx.doi.org/10.21597/jist.1387892
2024 Phytochemical profiling, molecular docking and ADMET prediction of crude extract of Atriplex nitens Schkuhr for the screening of antioxidant and urease inhibitory Uluslararası YENİGÜN SEMİHA, GÜL FATİH, ÖZEN TEVFİK, DEMİRTAŞ İBRAHİM, ALMA MEHMET HAKKI, TEMEL SÜLEYMAN International Journal of Chemistry and Technology 8 1 http://dx.doi.org/10.32571/ijct.1389719
2021 Yazlık Olarak Ekilen Yem Bezelyesi Çeşitlerinde Ot Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN, KESKİN BİLAL, TOSUN RAMAZAN, ÇAKMAKÇI SELMA Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 8 2 https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjans/issue/61929/873532
Yıl: Bildiri Başlığı Kapsam: Yazar(lar): Etkinlik Adı: Link:
2019 Küçükbaş hayvanların beslenmesi açısından sonbaharda dökülen üzüm çeşitleri yapraklarının potansiyel besin değeri Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,DÖKÜLGEN HASAN UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2019 Ruminantların beslenmesi açısından sakız geveni (Astragallus gummifer L.)’nin aylık makro mineral içeriğindeki değişimler Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2019 Otlatma idaresi açısından Iğdır erozyon sahalarında yetişen devekıran çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2019 Keçiler tarafından tercih edilen sakız geveni çalısının aylara göre bazı mikro-mineral madde içeriği değişiminin belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2019 Impacts of various irrigations systems and irrigation regimes on yields of silage corn productıon (Zea mays L.). Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2019 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L. ) çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi https://docs.wixstatic.com/ugd/95d44a_4a20d9c14abd4e60aa18d3394252382f.pdf
2018 Iğdır kuru koşullarında kışlık olarak ekilen adi fiğ çeşitleri için uygun ekim zamanlarının belirlenmesi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,Yıldız Veli Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2018 Iğdır koşullarında farklı yem bezelyesi çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve ekim zamanlarının bazı ot verim özelliklerine etkisi Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2018 Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ I. International Agricultural Science Congress
2018 Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2018 Determination of nutritional value of terebinth and Styrax tree according to the grazed plant parts and seasons Uluslararası DÖKÜLGEN HASAN,TEMEL SÜLEYMAN 1. International Gap Agriculture Livestock Congress
2018 Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır Uluslararası AKBAY TOHUMCU SEDA,TEMEL SÜLEYMAN 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS
2018 Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,AKBAY TOHUMCU SEDA 4th International Agriculture Congress
2018 Effect of Thorny Saltwort (Noaea mucronata) growing in the wind erosion field on soil’s some chemical properties Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS
2018 Iğdır ekolojik koşullarında bazı yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarındaki tohum verimleri Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2018 Iğdır-Aralık rüzgâr erozyon sahasında yem kaynağı olarak kullanılan Ebu cehil (Calligonum polygonoides L.) çalısının bazı toprak özelliklerine etkisi Uluslararası Artan Gülter,TEMEL SÜLEYMAN Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies https://www.umteb.com/kongre-kitaplari
2017 Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. Comosum (L’Her). Çalısı Ulusal TEMEL SÜLEYMAN Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi
2017 Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yield of Silage Corn Production (Zea mays L.). Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM International Conference on Agriculture Forest, Science and Technologies
2017 Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ II International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf
2017 Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi
2017 Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,EREN BARIŞ VIII International Agriculture Symposium, Jahorina http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
2017 ERZURUM VE IĞDIR ŞARTLARINDA FARKLI KİNOA GENOTİPLERİNİN KURU MADDE VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi
2017 Determination of Some Yield and Vegetable Characteristics with Preference Conditions in Grazing of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L Her.)) Shrubs as an Endemic Plant Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,TEMEL Işıl II International Iğdır Symposium http://www.igdir.edu.tr//Addons/Resmi/uploads/files/139II. 20International 20I C4 9Fd C4 B1r 20Symposium 20Abstract 20Book-First 20Draft.pdf
2017 Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Grown as the Second Crop Uluslararası AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM VIII International Agriculture Symposium, Jahorina http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
2017 The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop Uluslararası KESKİN BİLAL,AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VIII International Agriculture Symposium, Jahorina http://www.agrosym.rs.ba/agrosym/agrosym_2017/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2017_FINAL.pdf
2016 Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties Uluslararası KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ VII. International Scientific Agriculture Symposium
2016 Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential Uluslararası KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,EREN BARIŞ,KARAKUŞ Bahattin VII. International Scientific Agriculture Symposium
2015 Antik Çağlardan Günümüze Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Ulusal TAN MUSTAFA,ELKOCA ERDAL,TEMEL SÜLEYMAN Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi
2015 Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar Ulusal ACAR ZEKİ,SABANCI CAFER OLCAYTO,TAN MUSTAFA,SANCAK CENGİZ,KIZILŞİMŞEK MUSTAFA,BİLGİLİ UĞUR,AYAN İLKNUR,KARAGÖZ ALPTEKİN,MUT HANİFE,ÖNAL AŞCI ÖZLEM,BAŞARAN UĞUR,KIR BEHÇET,TEMEL SÜLEYMAN,BENGİSU YAVUZER AYŞE GÜLŞAH,KIRBAŞ RECEP,PELEN MELEK AKÇA Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/329a8cf73f97f65_ek.pdf
2014 Carbon Stocks in Soils of Turkey Uluslararası AYDIN GÖNÜL,LAL RATTAN,GÖRÜCÜ ÖZDEN,ÇULLU MEHMET ALİ,BERBEROĞLU SÜHA,AKÇA ERHAN,TOLUNAY DOĞANAY,ERSOY MERVE,RAZZAGHI MIAVAGHI SOMAYYEH,ERDOĞAN MEHMET AKİF,ÇİLEK AHMET,KURUCU YUSUF,ATATANIR LEVENT,YORULMAZ ALPER,ERŞAHİN SABİT,ÖZCAN HASAN,SARI MUSTAFA,AKSOY ERTUĞRUL,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,GÜRBÜZ MEHMET ALİ,KURŞUN İLKER,TEMEL SÜLEYMAN,BOYRAZ ERDEM DUYGU,IŞIK YUSUF,GEZGİN SAİT,GÜNAY EMİNE,KAPUR SELİM İstanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies and Trade
2014 Carbon Response Units Approach in Land Management Planning The Göksu River Basin Case Study Uluslararası BERBEROĞLU SÜHA,AKÇA ERHAN,ÇULLU MEHMET ALİ,GÖRÜCÜ ÖZDEN,AYDIN GÖNÜL,LAL RATTAN,ERŞAHİN SABİT,MIAVAGHI SOMAYYEH R,ERDOĞAN MEHMET AKİF,ERSOY MERVE,ÇİLEK AHMET,ÖZCAN HASAN,KURUCU YUSUF,ATATANIR LEVENT,YORULMAZ ALPER,Sarı Mustafa,AKSOY ERTUĞRUL,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,GÜRBÜZ MEHMET A,KURŞUN İLKER,TEMEL SÜLEYMAN,BOYRAZ DUYGU,IŞIK YUSUF,GEZGİN SAİT,GÜNAY EMİNE,KAPUR SELİM Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies Trade
2014 Carbon Stocks in Soils of Turkey Uluslararası AYDIN GÖNÜL,LAL RATTAN,GÖRÜCÜ ÖZDEN,ÇULLU MEHMET ALİ,BERBEROĞLU SÜHA,AKÇA ERHAN,TOLUNAY DOĞANAY,ERSOY MERVE,MIAVAGHI SOMAYYEH R,ERDOĞAN MEHMET AKİF,ÇİLEK AHMET,KURUCU YUSUF,ATATANIR LEVENT,YORULMAZ ALPER,ERŞAHİN SABİT,ÖZCAN HASAN,Sarı Mustafa,AKSOY ERTUĞRUL,ÖZYAZICI MEHMET ARİF,DENGİZ ORHAN,GÜRBÜZ MEHMET A,KURŞUN İLKER,TEMEL SÜLEYMAN,BOYRAZ DUYGU,IŞIK YUSUF,GEZGİN SAİT,GÜNAY EMİNE,KAPUR SELİM Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies Trade
2013 Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu Ulusal AKDENİZ HAKKI,TEMEL SÜLEYMAN,HOSAFLIOĞLU İBRAHİM,ŞAHİN KASIM Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi
2013 Toprak Tuzluluğunun Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Makro Element İçeriğine Etkisi Ulusal ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Ulusal Tarım Kongresi
2013 Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkisi Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L Türlerinin Performansı Ulusal KESKİN BİLAL,TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Ulusal Tarım Kongresi
2013 Doğal Kaynakların Önemi ve Kars İlinin Doğal Kaynaklar Yönünden Değerlendirilmesi Ulusal SÜRMEN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN,OLUKLU ŞEYDA Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu
2013 Performance of Some Forages Species Festuca arundinacea L. Chloris gayana var Katambora Lotuscorniculatus L. and Medicago sativa L in Saline Soil Uluslararası TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI 22 nd International Grassland Congress http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/2013/proceedings-22nd-igc.pdf
2013 Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğin Yonca Medicago Sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi Ulusal ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI III.ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ
2013 Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğinin Yonca Medicago sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi Ulusal ŞİMŞEK UĞUR,TEMEL SÜLEYMAN,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi
2013 Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi
2013 Aşırı Kimyasal Toprak Şartlarının Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Cynodon dactylon Chloris gayana ve Onobrychis sativa Çimlenmesi Üzerine Etkisi Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ŞİMŞEK UĞUR,KESKİN BİLAL,YILMAZ İBRAHİM HAKKI Ulusal Tarım Kongresi
2012 Sosyal Destek Politikalarının Tarım Kesiminde Uygulanması Iğdır İli Örneği Uluslararası ŞAHİN KASIM,TEMEL SÜLEYMAN 1st International Symposium of Iğdır
2010 Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,ARVAS ÖSMETULLAH Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu
2009 Farklı Yöney ve Rakımda Bulunan Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Otlanmada Tercih Durumları Üzerine Bir Araştırma Ulusal TEMEL SÜLEYMAN,TAN MUSTAFA 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi
2009 Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Yoncada Ot Verimi Üzerine Etkileri Ulusal TAN MUSTAFA,ERKOVAN HALİL İBRAHİM,TEMEL SÜLEYMAN Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi
2005 Değişik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride in Fiğde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Ulusal TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi
2003 Erzurum Şartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ulusal YUNUS SERİN,TAN MUSTAFA,ERKOVAN HALİL İBRAHİM,TEMEL SÜLEYMAN,ŞEKER HAYATİ Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi
2003 Effect of Harvest Management on the Mineral Composition of Common Vetch Uluslararası TAN MUSTAFA,TEMEL SÜLEYMAN,YOLCU HALİL Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2015 Tarımsal Üretim Sözlüğü Tümü
2012 Alternatif Yembitkileri Tümü
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
2019 Her Yönüyle Kinoa: Önemi, Kullanılması ve Yetiştiriciliği Tümü
2013 Ekolojik Organik Tarımda Hayvancılık Ekolojik Hayvancılıkta Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Bölüm(ler)
2022 ALTERNATIVE FORAGE CROPS-I FORAGE QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.) Bölüm(ler)
2022 ALTERNATIVE FORAGE CROPS-I AMARANTHS (Amaranthus spp.) Bölüm(ler)
2022 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu II Tümü
2023 ALTERNATİVE FORAGE CROPS-II EBUCEHİL (Calligonum polygonoides L. subsp. comosum (L' He'r.) Bölüm(ler)
2023 ALTERNATİVE FORAGE CROPS-II SPINY ATRAPHAXIS (Atraphaxis spinosa L.) Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
2014 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi GÜLTER OKTAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Kilis ekolojik koşullarında yaygın olarak yetişen bazı çalı ve ağaç türlerinin mevsimsel besin içeriği değişiminin belirlenmesi HASAN DÖKÜLGEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşit ve populasyonlarının tohum verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi AHMET EREN KIR Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Tohum tipi kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) hatlarının geliştirilmesi için seleksiyon çalışmaları SELMA ÇAKMAKÇI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin tohum verimi için ekim zamanlarının belirlenmesi ALEMŞAH TUFUR ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır yöresi sulu koşullarda kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) bitkisinin ot verimi ve kalitesi üzerine ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi SAVAŞ YOLCU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır şartlarında yetiştirilen kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da farklı azot ve fosfor dozlarının ot verim ve kalite unsurlarına etkisi NESLİŞAH ŞURGUN Yüksek Lisans Tamamlandı
2020 Ağrı-Eleşkirt koşullarında yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) çeşitlerinin ve yazlık ekim zamanlarının belirlenmesi EMRAH YAZICI Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Farklı azot ve fosforlu gübre dozlarının Atriplex nitens Schkuhr'in ot verim ve kalite özelliklerine etkisi CİHAN ŞAHİN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Selvi sirkenin (Atriplex nitens Schkuhr) çimlenme özellikleri ile tuzluluk ve kuraklığa toleranslarının belirlenmesi LEYLA KURGAN Yüksek Lisans Tamamlandı
2022 Kuru şartlarda farklı sıra aralıkları ile yetiştirilen kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin silaj kalitesinin belirlenmesi ZEYNEP GÜNER Yüksek Lisans Tamamlandı
2024 MİKROKLİMA ÖZELLİĞE SAHİP IĞDIR COĞRAFYASINDA FARKLI RAKIMLARDA YER ALAN MERALARIN BAZI KALİTATİF VE KANTİTATİF ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ BÜLENT ALLAHVERDİ Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2020-2021 Alternatif Yem Bitkileri Lisans
2020-2021 Çayır Mera Islahı Lisans
2020-2021 Çayır Mera Yönetimi Lisans
2020-2021 Baklagil Yem Bitkileri Lisans
2020-2021 Tarımsal Ekoloji Lisans
2020-2021 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri Lisans
2020-2021 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği Yüksek Lisans
2020-2021 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2020-2021 Kinoa Tarımı Yüksek Lisans
2020-2021 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2020-2021 Yem Bitkilerinin Besleme Değeri ve Ot kalitesine Etki Eden Faktörler Yüksek Lisans
2020-2021 Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans
2020-2021 Halofit Yem Bitkileri Doktora
2019-2020 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Lisans
2019-2020 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2019-2020 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Doktora
2019-2020 Halofit Yem Bitkileri Doktora
2019-2020 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
2019-2020 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans
2019-2020 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 Baklagil Yem Bitkileri Lisans
2018-2019 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Doktora
2018-2019 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Doktora
2018-2019 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Doktora
2018-2019 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yüksek Lisans
2018-2019 Kinoa Tarımı Yüksek Lisans
2018-2019 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Doktora
2018-2019 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Lisans
2018-2019 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2018-2019 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2018-2019 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2017-2018 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Yüksek Lisans
2016-2017 ÇALI VEJETASYONLARI Yüksek Lisans
2016-2017 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2016-2017 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Lisans
2016-2017 TARLA BİTKİLERİ Lisans
2016-2017 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2016-2017 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2016-2017 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2016-2017 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2015-2016 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2015-2016 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2015-2016 Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi Yüksek Lisans
2015-2016 Tarımsal Ekoloji Lisans
2015-2016 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri Lisans
2014-2015 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2014-2015 Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans
2014-2015 Tarla Bitkileri Lisans
2014-2015 Proje Hazırlama Teknikleri Lisans
2014-2015 Çayır Mera Islahı Lisans
2014-2015 Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi Yüksek Lisans
2014-2015 Alternatif Yem Bitkileri Doktora
2014-2015 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2014-2015 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2014-2015 Bitkisel Gen Kaynakları Lisans
2014-2015 Çayır Mera Yönetimi Lisans
2013-2014 Vejetasyon Değerlendirme Yöntemleri Yüksek Lisans
2012-2013 Vejetasyon Değerlendirme Yöntemleri Yüksek Lisans
2013-2014 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2012-2013 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2011-2012 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2013-2014 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2012-2013 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2011-2012 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2011-2012 ÇAYIR_MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2010-2011 ÇAYIR_MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2012-2013 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2011-2012 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2010-2011 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 Bitki Sistematiği Lisans
2012-2013 Bitki Sistematiği Lisans
2013-2014 Enstrümantal Analiz Lisans
2012-2013 Enstrümantal Analiz Lisans
2012-2013 Yem Bitkileri Kültürüne Giriş Lisans
2013-2014 Tarla Tarımı Lisans
2013-2014 Tarla Bitkileri Lisans
2011-2012 ÇAYIR-MERA YÖNETİMİ Lisans
2009-2010 MESLEK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Lisans
2010-2011 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Lisans
2012-2013 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2011-2012 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2021-2022 Çayır Mera Islahı Lisans
2021-2022 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Doktora
2021-2022 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2021-2022 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
Ders Adı 1. Hafta: 2. Hafta: 3. Hafta: 4. Hafta: 5. Hafta: 6. Hafta: 7. Hafta: 8. Hafta: 9. Hafta: 10. Hafta: 11. Hafta: 12. Hafta: 13. Hafta: 14. Hafta:
Proje Adı Görev: Tür:
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Devekıran (Atraphaxis Spinosa L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Selvi Sirkenin (Atriplex nitens Schkuhr)n Çimlenme Özellikleri ile Tuzluluk ve Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Şartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tohumluk Yonca Tesisinde Koruyucu Bitki (Arpa) Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farkı Sıklıkta Ekilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd) da yabancı ot kontrolü için kritik Periyodun Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi Araştırmacı -Tübitak 1001
Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır ilinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Erzurum Şartlarında Değişik Uygulamalarla Yoncanın Kışlık Ekilebilme İmkânları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Değişik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride’in Fiğde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çiftçiyim Yeniliğe Açığım Proje Koordinatör Yrd. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Kuruda Farklı Ekim Sıklığı ile Yetiştirilen Atriplex nitens Schkuhr 'de Hasat Dönemi ve Katkı Maddelerinin Silaj Performansına Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovası Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum poligonoides) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Şartlarında Farklı Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp.arvense L.) Çeşitlerinin Farklı Ekim Zamanlarındaki Tohum Verimi ve Besin Değerleri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Depo Ortam Koşullarına Bağlı Olarak Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) Tohumlarının Optimum Depolama Süresinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı azot ve fosforlu gübre dozlarının Atriplex nitens Schkuhr’xxin ot verim ve kalite özelliklerine etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Iğdır Ekolojik Şartlarındaki Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Aralıklarla Yetiştirilen Kinoa Çeşitlerinin Silaj Kalitesinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kurak ve Tuzlu Alanların Üretime Kazandırılmasında Alternatif Yem Bitkisi Türlerinin Yaygınlaştırılması Yürütücü Kalkınma Bakanlığı
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu II Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Depo Ortam Koşullarına Bağlı Olarak Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) Tohumlarının Optimum Depolama Süresinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium Quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi Danışman TÜBİTAK PROJESİ
Mikroklima Özelliğe Sahip Iğdır Coğrafyasında Farklı Rakımlarda Yer Alan Meraların Bazı Kalitatif ve Kantitatif Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen Selvi Sirken Bitkisinde Tohum Üretimi İçin Uygun Hasat Dönemlerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Drenaj Kanallarında Yetişen Adi Kamış (Phragmites australis (Cav.) TrienexSteudel) Bitkisinde Farklı Katkı Maddeleri ve Oranların Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak Değerlendirilebilecek Bazı Halofit Türlerin Fenolojik Dönemlerine Göre Verim ve Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü -Tübitak 1001
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Fen Bilimleri Enstitüsü Başkan
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Üye
ÜNİP Koordinatörlüğü Üye
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Üye
ADEK Üye
ARBİS Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2021 Dekan Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2022
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2019
2017 Enstitü Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2020
2009 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2012
2015 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2014 Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2016
2012 Bölüm Başkanı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2013
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015
2014 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2017
2009 Enstitü Müdür Yardımcısı IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010
2010 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015