E-posta Telefon
| 2520-4047-3500
Akademik Linkler Sosyal Linkler
 • D

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  2001 - 2007
  Doktora

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ (DR)/

  Tez Adı: Erdemli (Mersin) yöresi makiliklerindeki çalı türlerinin tespiti ve yem değerlerinin belirlenmesi
 • Y

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1998 - 2001
  Yüksek Lisans

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)/

  Tez Adı: Erzurum şartlarında adi fiğ (Vicia sativa L.)’xxın ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
 • L

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  1994 - 1998
  Lisans

  ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR./

  Tez Adı:
Makale Başlığı Kapsam Dergi Adı: Cilt: Sayı:
The effect of morphological components on the herbage yield and quality of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) grown in different dates Uluslararası TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Kermes Meşesi, Akçakesme ve Delice Maki Türleri ve Bitki Kısımlarının Mevsimsel Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi Uluslararası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23 4
THE EFFECT OF DIFFERENT SOWING TIME AND HARVESTING STAGES ON THE HERBAGE YIELD AND QUALITY OF QUINOA (Chenopodium quinoa Willd.) Uluslararası Turkish Journal Of Field Crops 25 1
Sulu Koşullarda Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)Genotiplerinin Tohum Verimi ile Bazı Tarımsal ÖzelliklerininBelirlenmesi Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7 1
Variations in Nutrient Composition During Noaea mucronata’s Active Growth As a Source of Roughage Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Rüzgâr Erozyon Sahasında Gelişme Gösteren Dikenli Hölmez Otu (Noaea mucronata)’nun Toprağın Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 50 2
Menengiç ve tespih çalısının mevsimlere ve otlanan bitki kısımlarına göre yem kalitesinin belirlenmesi Uluslararası Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 2
Annual evaluation of nutritional values of Salsola ruthenica evaluated as a potential feed source in arid-pasture areas Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 10
The Effect of Different Nitrogen and Phosphorus Doses on Hay Yield and Quality of Quinoa Uluslararası Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 3
CHANGES IN SEASONALLY MINERAL CONTENT OF Calligonum polygonoides L. SHRUB AND ITS CAPACITY OF MEETING DAILY MINERAL REQUIREMENTS OF GRAZING SMALL RUMINANT Uluslararası Turkish Journal of Field Crops 24 2
The determination of changes in monthly mineral contents of thorny saltworth (Noaea mucronata subsp. mucronata) Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 28 4
Yield Performances of Some Forage Grasses and Legumes Mixtures for Roughage Production under Lowland Conditions of Igdir Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 1
Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Hatlarının Geliştirilmesi için Seleksiyon Çalışmaları Uluslararası International Journal of Agriculture and Wildlife Science 5 2
Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil Uluslararası Turkish Journal of FIELD CROPS 20 2
Studies on the Adaptation of quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey Uluslararası AGROFOR 2 2
Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 35 1-2
Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ulusal Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 33 4
Erdemli Mersin Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yoğunlukları Üzerine Bir Araştırma Ulusal Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 40 1
Iğdır Ovası Toprakların Çoraklaşma Süreci ve Çözüm Önerileri Ulusal Alınteri Zirai Bilimler Dergisi 21 B
Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects Uluslararası The Journal of Animal and Plant Sciences 21 3
Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Mineral content changes of some halophyte species evaluated as alternative forage crops for ruminants’ nutrition Uluslararası FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 27 11
Türkiye için endemik Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’Hér.) çalısının otlanmada tercih durumları ile bazı bitkisel ve verim özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 49 1
Performance of some quinoa (Chenopodium quinoa willd.) genotypes grown in different climate conditions Uluslararası Turkish Journal of Field Crops 23 2
Tuzlu-alkali meralarda yaygın olarak yetişen çorak çimi (Puccinellia distans) ve sahil ayrığı (Aeluropus littoralis) bitkilerinin farklı gelişme dönemlerindeki besin içeriklerinin belirlenmesi Uluslararası Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 4 2
Bazı Silajlık Sorgum ve Sudan Otu Çeşitlerinin İkinci Ürün Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 28 4
Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 7 1
Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions Uluslararası The Journal of Animal and Plant Sciences 27 3
Determination of Feed Contents of Some Wild Species Growing in the High-Altitute Grasslands Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 7 3
Determination of Dry Matter Yield and Some Properties of Different Quinoa Genotypes Grown in Erzurum and Iğdır Conditions Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 7 4
The effect of Halomorphic Soil on B Cu Mn Fe and Zn Content of Some Forage Grasses Uluslararası Sylwan 160 9
Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa Chenopodium quinoa Willd Variety and Populations under Dry Conditions of Igdir Plain Uluslararası Journal of the Institute of Science and Technology 4 6
The Effect of Saline and Non Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages Uluslararası Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences 22 4
Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi Ulusal Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 ÖZEL SAYI-2
The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species Uluslararası Fresenius Environmental Bulletin 25 4
Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable Uluslararası Journal of Food Processing and Preservation 40 1
The Effect of Different Sowing Dates to Leaf Area Index in Some Common Vetch Varieties Uluslararası International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 2
Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Uluslararası Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 21 1
Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ Vicia sativa L Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 5 3
Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis Uluslararası Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University 17 2
Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 3 2
Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch Vicia sativa Uluslararası The Indian Journal of Agricultural Sciences 75 3
Vejetatif ve Tohum Olgunlaştırma Döneminde Salsola tragus L ve Noaea mucronata Forssk Asch Schweinf nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Uluslararası International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 1
Bazı Çalı ve Ağaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi Uluslararası International Journal of Agriculture and Wildlife Science 1 1
Yaprağını Döken Karaçalı Palirus spina christi Mill Türünde Yaprak ve Yaprak Sürgünlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişimi Uluslararası Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology 5 3
Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp Comosum L Her Çalısının Yıllık Yem Değerinin Belirlenmesi Ulusal Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 32 1
Otlatma İdaresi Açısından Ebu Cehil Calligonum polygonoides L ssp comosum L Hér Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi Ulusal Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University 32 2
Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2 deki Bitki Çıkışına Halomorfik Toprak Koşullarının Etkisi Ulusal Journal of Tekirdag Agricultural Faculty 12 1
Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding Uluslararası Ciencia e investigación agraria 42 1
Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands Uluslararası The Journal of Animal and Plant Sciences 25 5
Bildiri Başlığı Kapsam: Etkinlik Adı: Yıl:
Impacts of various irrigations systems and irrigation regimes on yields of silage corn productıon (Zea mays L.). Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Iğdır ekolojik koşullarında yetişen sakız geveni (Astragallus gummifer L. ) çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Ruminantların beslenmesi açısından sakız geveni (Astragallus gummifer L.)’nin aylık makro mineral içeriğindeki değişimler Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Otlatma idaresi açısından Iğdır erozyon sahalarında yetişen devekıran çalısının bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Keçiler tarafından tercih edilen sakız geveni çalısının aylara göre bazı mikro-mineral madde içeriği değişiminin belirlenmesi Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Küçükbaş hayvanların beslenmesi açısından sonbaharda dökülen üzüm çeşitleri yapraklarının potansiyel besin değeri Uluslararası UMTEB 6. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi 11.04.2019
Iğdır koşullarında farklı yem bezelyesi çeşitleri (Pisum sativum ssp. arvense L.) ve ekim zamanlarının bazı ot verim özelliklerine etkisi Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Determination of Changes Occurring Annual Nutrient Content ofThorny Saltwort (Noaea mucronata) Uluslararası I. International Agricultural Science Congress 09.05.2018
Iğdır kuru koşullarında kışlık olarak ekilen adi fiğ çeşitleri için uygun ekim zamanlarının belirlenmesi Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır-Aralık rüzgâr erozyon sahasında yem kaynağı olarak kullanılan Ebu cehil (Calligonum polygonoides L.) çalısının bazı toprak özelliklerine etkisi Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Iğdır ekolojik koşullarında bazı yem bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) çeşitlerinin farklı ekim zamanlarındaki tohum verimleri Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Bazı yonca çeşitlerinin iğdır koşullarında adaptasyon çalışması Uluslararası Iğdır International Conference on Multidisciplinary Studies 06.11.2018
Effect of Thorny Saltwort (Noaea mucronata) growing in the wind erosion field on soil’s some chemical properties Uluslararası 4TH INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS 05.07.2018
Determination of Some Quality Performances Forage Grass-Legume Species and Mixtures for Pasture Establishment Under Lowland Conditions of Iğdır Uluslararası 1. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE LIVESTOCK CONGRESS 25.04.2018
Determination of nutritional value of terebinth and Styrax tree according to the grazed plant parts and seasons Uluslararası 1. International Gap Agriculture Livestock Congress 25.04.2018
Determining some yield performances of some forage grasses and legumes mixtures for pasture establishment under lowland conditions of Igdir Uluslararası 4th International Agriculture Congress 05.07.2018
Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition Uluslararası VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Grown as the Second Crop Uluslararası VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
ERZURUM VE IĞDIR ŞARTLARINDA FARKLI KİNOA GENOTİPLERİNİN KURU MADDE VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ulusal Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
Farklı Tane Mısır (Zea Mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi Ulusal Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. Comosum (L’Her). Çalısı Ulusal Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi 12.09.2017
The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop Uluslararası VIII International Agriculture Symposium, Jahorina 05.10.2017
Determination of Some Yield and Vegetable Characteristics with Preference Conditions in Grazing of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L Her.)) Shrubs as an Endemic Plant Uluslararası II International Iğdır Symposium 09.10.2017
Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties Uluslararası II International Iğdır Symposium 09.10.2017
Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yield of Silage Corn Production (Zea mays L.). Uluslararası International Conference on Agriculture Forest, Science and Technologies 15.05.2017
Değişik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride in Fiğde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Ulusal Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi 05.09.2005
Farklı Yöney ve Rakımda Bulunan Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Otlanmada Tercih Durumları Üzerine Bir Araştırma Ulusal 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 24.06.2009
Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Yoncada Ot Verimi Üzerine Etkileri Ulusal Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi 19.10.2009
Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli Ulusal Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu 28.06.2010
Doğal Kaynakların Önemi ve Kars İlinin Doğal Kaynaklar Yönünden Değerlendirilmesi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu 22.05.2013
Iğdır İlinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakış ve Yem Bitkilerinin Durumu Ulusal Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi 10.09.2013
Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo İyileştirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi Ulusal Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi 10.09.2013
Erzurum Şartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ulusal Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi 13.10.2003
Toprak Tuzluluğu ve Alkaliliğin Yonca Medicago Sativa Bitkisinin Mineral İçeriği Üzerine Etkisi Ulusal III.ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ 22.10.2013
Toprak Tuzluluğunun Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Makro Element İçeriğine Etkisi Ulusal Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkisi Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L Türlerinin Performansı Ulusal Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Aşırı Kimyasal Toprak Şartlarının Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Cynodon dactylon Chloris gayana ve Onobrychis sativa Çimlenmesi Üzerine Etkisi Ulusal Ulusal Tarım Kongresi 26.10.2013
Effect of Harvest Management on the Mineral Composition of Common Vetch Uluslararası Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment 26.05.2003
Sosyal Destek Politikalarının Tarım Kesiminde Uygulanması Iğdır İli Örneği Uluslararası 1st International Symposium of Iğdır 19.04.2012
Performance of Some Forages Species Festuca arundinacea L Chloris gayana var Katambora Lotus corniculatus L and Medicago sativa L in Saline Soil Uluslararası 22nd International Grassland Congress 15.09.2013
Carbon Stocks in Soils of Turkey Uluslararası Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade 03.04.2014
Carbon Response Units Approach in Land Management Planning The Göksu River Basin Case Study Uluslararası Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade 03.04.2014
Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar Ulusal Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi 12.01.2015
Antik Çağlardan Günümüze Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Ulusal Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi 07.09.2015
Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential Uluslararası VII. International Scientific Agriculture Symposium 06.10.2016
Yıl Kitap Adı Bölüm: Katkı Düzeyi:
2019 Her Yönüyle Kinoa: Önemi, Kullanılması ve Yetiştiriciliği Tümü
2017 Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Tümü
2012 ALTERNATİF YEMBİTKİLERİ Tümü
2015 Tarımsal Üretim Sözlüğü Tümü
2013 EKOLOJİK ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK Ekolojik Hayvancılıkta Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Bölüm(ler)
Yıl Tez Adı Yazar: Tür: Durum:
Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi EMRAH YAZICI Yüksek Lisans Devam Ediyor
Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri Alaattin KESKİN Yüksek Lisans Devam Ediyor
2014 Iğdır ekolojik koşullarında yetişen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içeriği değişiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi GÜLTER OKTAY Yüksek Lisans Tamamlandı
2015 Kilis ekolojik koşullarında yaygın olarak yetişen bazı çalı ve ağaç türlerinin mevsimsel besin içeriği değişiminin belirlenmesi HASAN DÖKÜLGEN Yüksek Lisans Tamamlandı
2016 Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşit ve populasyonlarının tohum verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi AHMET EREN KIR Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Tohum tipi kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) hatlarının geliştirilmesi için seleksiyon çalışmaları SELMA ÇAKMAKÇI Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır ekolojik koşullarında farklı kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) çeşitlerinin tohum verimi için ekim zamanlarının belirlenmesi ALEMŞAH TUFUR ÖZTÜRK Yüksek Lisans Tamamlandı
2018 Iğdır yöresi sulu koşullarda kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) bitkisinin ot verimi ve kalitesi üzerine ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi SAVAŞ YOLCU Yüksek Lisans Tamamlandı
2019 Iğdır şartlarında yetiştirilen kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)'da farklı azot ve fosfor dozlarının ot verim ve kalite unsurlarına etkisi NESLİŞAH ŞURGUN Yüksek Lisans Tamamlandı
Akademik Yıl Ders Adı Eğitim Düzeyi:
2019-2020 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2019-2020 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Doktora
2019-2020 Halofit Yem Bitkileri Doktora
2019-2020 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2019-2020 Tarla Deneme Teknikleri Lisans
2019-2020 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans
2019-2020 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 Baklagil Yem Bitkileri Lisans
2018-2019 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Doktora
2018-2019 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Doktora
2018-2019 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Doktora
2018-2019 YEM BİTKİLERİNİN BESLEME DEĞERİ VE OT KALİTESİNE ETKİLİ FAKTÖRLER Yüksek Lisans
2018-2019 Kinoa Tarımı Yüksek Lisans
2018-2019 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Doktora
2018-2019 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Lisans
2018-2019 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Lisans
2018-2019 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2018-2019 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2018-2019 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2018-2019 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2018-2019 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2017-2018 BİLİM EĞİTİM VE ETİK Yüksek Lisans
2017-2018 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA EKOLOJİSİ Yüksek Lisans
2016-2017 ÇALI VEJETASYONLARI Yüksek Lisans
2016-2017 VEJETASYON ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yüksek Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2016-2017 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Lisans
2016-2017 TARLA BİTKİLERİ Lisans
2016-2017 VEJETASYON ETÜT VE ÖLÇÜMLERİ Lisans
2016-2017 ÇAYIR MERA ISLAHI Lisans
2016-2017 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2016-2017 DOĞAL GEN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Yüksek Lisans
2016-2017 BİTKİSEL ÜRETİMDE STRES FAKTÖRLERİ Yüksek Lisans
2016-2017 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2015-2016 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2015-2016 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2015-2016 Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi Yüksek Lisans
2015-2016 Tarımsal Ekoloji Lisans
2015-2016 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri Lisans
2014-2015 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2014-2015 Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans
2014-2015 Tarla Bitkileri Lisans
2014-2015 Proje Hazırlama Teknikleri Lisans
2014-2015 Çayır Mera Islahı Lisans
2014-2015 Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi Yüksek Lisans
2014-2015 Alternatif Yem Bitkileri Doktora
2014-2015 Alternatif Yem Bitkileri Yüksek Lisans
2014-2015 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2014-2015 Bitkisel Gen Kaynakları Lisans
2014-2015 Çayır Mera Yönetimi Lisans
2013-2014 Vejetasyon Değerlendirme Yöntemleri Yüksek Lisans
2012-2013 Vejetasyon Değerlendirme Yöntemleri Yüksek Lisans
2013-2014 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2012-2013 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2011-2012 Çalı Vejetasyonları Yüksek Lisans
2013-2014 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2012-2013 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2011-2012 Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri Yüksek Lisans
2011-2012 ÇAYIR_MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2010-2011 ÇAYIR_MERA BİTKİ TOPLULUKLARININ ÖZELLİKLERİ VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2012-2013 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2011-2012 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2010-2011 ALTERNATİF YEM BİTKİLERİ Yüksek Lisans
2013-2014 Bitki Sistematiği Lisans
2012-2013 Bitki Sistematiği Lisans
2013-2014 Enstrümantal Analiz Lisans
2012-2013 Enstrümantal Analiz Lisans
2012-2013 Yem Bitkileri Kültürüne Giriş Lisans
2013-2014 Tarla Tarımı Lisans
2013-2014 Tarla Bitkileri Lisans
2011-2012 ÇAYIR-MERA YÖNETİMİ Lisans
2009-2010 MESLEK TARİHİ VE DEONTOLOJİ Lisans
2010-2011 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Lisans
2012-2013 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
2011-2012 TARIMSAL EKOLOJİ Lisans
Proje Adı Görev: Tür:
Farkı Sıklıkta Ekilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd) da yabancı ot kontrolü için kritik Periyodun Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L.) Çalısının Tohum Çimlenmesine Sıcaklık ve Dormansi Kırma Uygulamalarının Etkileri Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Ağrı-Eleşkirt Koşullarında Yem Bezelyesi (Pisum sativum ssp. arvense L.) Çeşitlerinin ve Yazlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tarla Bitkileri Bölüm Laboratuvarının Bilimsel Araştırma ve Öğrenci Uygulama kapasitesinin Arttırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Sulu Koşullarda Ot Üretimi İçin Uygun Yem Bezelyesi Çeşitleri ile Bu Çeşitlerin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Depo Ortam Koşullarına Bağlı Olarak Kinoa (Chenopodium quinoa willd.) Tohumlarının Optimum Depolama Süresinin Belirlenmesi Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Tohumluk Yonca Tesisinde Koruyucu Bitki (Arpa) Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi Araştırmacı -Tübitak 1001
Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Şartlarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.)’in Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Şartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Değişik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride’in Fiğde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Erzurum Şartlarında Değişik Uygulamalarla Yoncanın Kışlık Ekilebilme İmkânları Üzerine Bir Araştırma Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Çiftçiyim Yeniliğe Açığım Proje Koordinatör Yrd. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Iğdır ilinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi Araştırmacı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç)
Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum poligonoides) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi
Iğdır Ovası Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi Yürütücü TÜBİTAK PROJESİ
Patent Adı Buluş Sahipleri: Kategori: Kapsam:
Yıl Ödül Adı Kurum: Tür: Açıklama:
Kurum Durum
Fen Bilimleri Enstitüsü Başkan
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Üye
ÜNİP Koordinatörlüğü Üye
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Üye
ADEK Üye
ARBİS Üye
Tarih Görev Birim: Bitiş Tarihi:
2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2017 Enstitü Müdürü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2009 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2012
2015 Yönetim Kurulu Üyeliği BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2016
2014 Yönetim Kurulu Üyeliği SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016
2012 Bölüm Başkanı IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ 2013
2015 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015
2014 Enstitü Müdür Yardımcısı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017
2009 Enstitü Müdür Yardımcısı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2010
2010 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü AĞRI DAĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKLEZİ 2015